ពុទ្ធសាសនា

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមសាទរ ចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រ ថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ដល់ព្រះមេគណ nigព្រះមេគណរង នៅខេត្តព្រះត្រពាំង ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Priscilla Kim Ong

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោម សាទរចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះមេគណ និងព្រះមេគណរងខេត្តព្រះត្រពាំង

ដោយ លី ឈូន ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមសាទរក្រ […]

ទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃ ពិធីបើកមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ៩ របស់សមាគម​ពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម នៅរដ្ឋធានីហាណូយ កាលពីថ្ងៃទី ២៧-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ។ រូបៈ daihoi9.ghpgvn.org.vn

​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដាក់​ប្រទេស​វៀតណាម​ចូលក្នុង​ ​«​បញ្ជី​ឃ្លាំមើល​ពិសេស​»​ ​និង​ ​«​រំលោភបំពាន​ជា​ទម្ងន់​»​ ​លើ​សេរីភាព​សាសនា​

ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន នៅ​ក្នុង​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន […]