កំណាព្យទូទៅ

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ (​កាន់ទុក្ខ​ខួប​គម្រប់ ៦៤ ឆ្នាំ នៃ​ថ្ងៃ​បាត់បង់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​) ​ដោយ ផេង វិ​សុ​ដ្ឋា​រ៉ា​មុនី​ ភូមិ​ស្វាយ​ជួរ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា […]