ប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥

សេចក្ដី​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​សាខា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ រដ្ឋ Washington

សេចក្ដី​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​សាខា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ រដ្ឋ Washington

តាងនាម​គណៈកម្មការ​នាយក និង​តំណាង​ទ្វីប ប្រទេស សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ពិភពលោក យើងខ្ញុំ សូម ថ្លែងអំណរគុណ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ​គោរព​រាប់អាន ។​ ​យើងខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​សាខា តាំង ឡា​ត និង​សមាជិក […]

សេចក្ដីសម្រេច​របស់​អង្គសន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

សេចក្ដីសម្រេច​របស់​អង្គសន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

​បន្ទាប់ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​សមាជិក សមាជិកា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម មកពី​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​ពិភពលោក ដើម្បី​ពិភាក្សាគ្នា​នៅក្នុង​សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ទី ២០ […]

កំណត់ហេតុ សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

កំណត់ហេតុ សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានបញ្ចប់​សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ខ្លួន ។ សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ដែល​បានរៀបចំ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៨ ដល់​ថ្ងៃទី ២០ ធ្នូ ២០១៥ […]

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូល​ជា​សមាជិក នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDPI)

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូល​ជា​សមាជិក នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDPI)

​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទើបតែ​បាន​ចូល​សមាជិក នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ (United Nations Department of Public Information (UNDPI) នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ ។​ លោក ចៅ សេរី […]

ថ្ងៃ​ទី​ពីរ នៃ​សន្និ​បាត​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

ថ្ងៃ​ទី​ពីរ នៃ​សន្និ​បាត​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

ថ្ងៃទីពីរ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង  Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតដំណាច់ឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតដំណាច់ឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបតែបានបញ្ចប់ថ្ងៃទីមួួយ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃ ទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នាទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ប្រតិភូ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ចាប់ផ្ដើម​ជួបជុំគ្នា​ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ​

ប្រតិភូ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ចាប់ផ្ដើម​ជួបជុំគ្នា​ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ​

​ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ​ ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានមក​ជួបជុំគ្នា​ហើយ​នៅ ទីក្រុង ស៊ី​អាថ​ល់ (Seatle) រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក […]

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នឹង​បើក​កិច្ច ប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ​នៅ​ខែធ្នូ នៅ​រដ្ឋ Washington

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នឹង​បើក​កិច្ច ប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ​នៅ​ខែធ្នូ នៅ​រដ្ឋ Washington

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​រៀបចំ​សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​ខែធ្នូ ខាងមុខនេះ នៅ​រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​សមាជិក​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ពិភាក្សា​អំពី សមិទ្ធផល​ដែល​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​មួយឆ្នាំ​កន្លងមក និង​ឡើង​គម្រោង​សម្រាប់​បេសកម្ម ឆ្នាំ​ថ្មី […]

សម្ភាសន៍លោក សឺន ជុំជួន អំពីដំណើរទៅប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

សម្ភាសន៍លោក សឺន ជុំជួន អំពីដំណើរទៅប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

នៅ​ខែធ្នូ​ខាងមុខនេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​បូកសរុប​ការងារប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៥ និង​ចេញ​ផែនការ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ​មូលដ្ឋាននៃសហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម នៅតាម​រដ្ឋ​នានា​ក្នុង​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​ប្រទេស​នានា កំពុងតែ​ត្រៀ​ង​ខ្លួន ​នឹង​ចេញដំណើរ​ទៅ ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​នេះ ទៅតាម​ការអញ្ជើញ​រប​ស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម […]