ចម្រៀងបំពេរស្រះស្រី

ស្រះគូ_6

[twocol_one]ស្រះស្រីកំសត់បណ្តូលចិត្តអើយ
ម្តេចឡើយរីងស្ងួតហួតហែងក្រៀមក្រោះ
ធ្លាប់តែឃើញមុខទឹកពេញសម្រស់
មច្ឆារួមរស់ហែបហែលសប្បាយ

ទឹកភ្នែកស្រះស្រីរញ្ជួយខេមរា
រៀបរាប់សោកាទុក្ខក្នុងដួងចៃ
អោយខ្មែរបានដឹងរឿងពិតស្រះស្រី
បានស្គាល់ស្នាដៃព្រលឹងដូនតា។[/twocol_one] [twocol_one_last]

ឈប់យំទៅ,កុំអោយស្ងួតទឹកភ្នែកស្រី
កុំព្រួយអី,ស្រីពិតមិនឯកា
មានកូនខ្មែរ,យំកំដជីវ៉ា
ឈប់យំស្រីណា,ប្រុសច្រៀងបំពេរ។​[/twocol_one_last]

ដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ត្រេវ វត្តជ្រៃតាសូ