កម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមសាទរ ចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រ  	ថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ដល់ព្រះមេគណ nigព្រះមេគណរង នៅខេត្តព្រះត្រពាំង ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Priscilla Kim Ong

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោម សាទរចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះមេគណ និងព្រះមេគណរងខេត្តព្រះត្រពាំង

ដោយ លី ឈូន ព្រះ […]

អាជ្ញាធរ​វៀតណាម កាលពី​ចុង​ខែវិច្ឆិកា បាន​ហាមឃាត់​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម មិន​ឲ្យ​និមន្ត​បិណ្ឌបាត្រ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ូតូ​កង់បី ។ រូបៈ Screenshot

សមាគម​​ព្រះសង្ឃ​​ខ្មែរ​​កម្ពុជាក្រោម​ ស្នើ​ឲ្យ​​អាជ្ញាធរ​​វៀតណាម​​ នៅខេត្តលង់ហោរ​​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​​ព្រះសង្ឃ​​ និង​​ពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ក្រោម​ អាច​​ប្រតិបត្តិ​​ព្រះពុទ្ធសាសនា​​ដោយ​​សេរី

ដោយ យន់ សាមៀន | […]