កម្ពុជាក្រោម

សហគមន៍​ខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម​ សំដែង​ការ​សោក​ស្ដាយ ដែល​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ខ្មែរ​មិន​ព្រម​អន្តរាគមន៍​ទៅ​វៀតណាម ឲ្យ​បញ្ឈប់​ធ្វើទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ខ្មែរ​ក្រោម

សហគមន៍​ខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម​ សំដែង​ការ​សោក​ស្ដាយ ដែល​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ខ្មែរ​មិន​ព្រម​អន្តរាគមន៍​ទៅ​វៀតណាម ឲ្យ​បញ្ឈប់​ធ្វើទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ខ្មែរ​ក្រោម

ដោយ យន់ សាមៀន | […]