វៀតណាម​ឆ្លើយបំភ្លឺ​តប នឹង​សំនួរ​របស់​មន្ត្រី​គណៈកម្មការ​សិទ្ធិមនុស្ស អំពី​ការអនុវត្ត​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តរជាតិ ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ស៊ីវិល និង​នយោបាយ​

នៅ​ថ្ងៃទី ១១ និង ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ គណៈកម្មការ​សិទ្ធិមនុស្ស នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ បាន​កោះហៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ឡើង​ធ្វើ​សវន​ការសួរដេញដោល​នូវ​របាយការណ៍​ថ្នាក់ជាតិ លើក​ទី ៣ អំពី​ការអនុវត្ត​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តរជាតិ លើ​សិទ្ធិ​ស៊ីវិល និង នយោបាយ (ICCPR) ដែល​ខ្លួន​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ជាមួយ នឹង​អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពី ឆ្នាំ ១៩៨២ ។ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ក៏បាន​បញ្ជូន​ប្រតិភូ​របស់ខ្លួន​ទៅ​ចូលប្រជុំ ដើម្បី​ថ្លែងការណ៍​អំពី​សំណើ និង​សំនួរ ទាក់ទង នឹង​ករណី​ជនជាតិដើម​ខ្មែរក្រោម ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម តាមរយៈ អ្នកជំនាញ​របស់​គណៈ​កម្ម​ការ​សិទ្ធិមនុស្ស នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ផងដែរ ? ។ លោក ថាច់ វឿ​ង ធ្វើ​សេចក្ដីរាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ ពិស្ដារ​៖​