​របប​យួន​បារម្ភ​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សំឡេង​កម្ពុជាក្រោម​ (​V​OKK) ​ដែល​បន្សាប​នូវ​ឥទ្ធិពល​ ​នៃ​ ​លទ្ធិ​កុម្មុ​យ​នី​ស្ត​ក្រហមឆ្អិន​ឆ្អៅ

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​ ​នេះ​ ​អាជ្ញាធរ​នៃ​របប​យួន​បាន​ប្រកាស​ទទួលស្គាល់​ថា​ ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ​សំឡេង​កម្ពុជាក្រោម​ (​V​OKK) ​របស់​ ​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ ​បាន​បន្សាប​នូវ​ឥទ្ធិពល​ ​នៃ​ ​លទ្ធិ​កុម្មុ​យ​នី​ស្ត​ក្រហមឆ្អិន​ឆ្អៅ​ ​ម៉ាក​ ​ឡេ​នី​ន​ ​និង​ ហូ ​ជី​ ​មិញ​ ​ព្រមទាំង​បាន​បំភ្លឺ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​លែង​ ​មាន​ជំនឿ​លើ​របបគ្រប់គ្រង​របស់​យួន​ ​។​ ​លោក​ ​ថា​ច់ ​ប្រីជា​ គឿ​ន​ ​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ​ ​ដូចតទៅ​៖