គណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

សមាជិក សមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី នៅថ្ងៃ ទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់ពីបានជួបជុំគ្នាអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃ នៅអគារ មជ្ឈមណ្ឌល San Jose Asonic នាទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ។ គណៈកម្មការនាយក ៩ រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិថ្មី ២០១៦ – ២០២០ នេះ រួមមាន៖

ទី ១ លោក ថាច់ សេ មាន ៤៩ សំឡេង
ទី ២ លោក ចៅ រៀប មាន ៥៤ សំឡេង
ទី ៣ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍិ៍ មាន ៥៤ សំឡេង
ទី ៤ លោក ត្រឹងម៉ាន់ រិន្ទ មាន ៤១ សំឡេង
ទី ៥ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ៦០ សំឡេង
ទី ៦ លោក ចៅ សេរី ហៅម៉ៅ មុនី មាន ៥២ សំឡេង
ទី ៧ លោក សឺន ហួ មាន ៣៨ សំឡេង
ទី ៨ លោក ត្រឹង យ៉ាប ៤៣ សំឡេង
ទី ៩ លោក ថាច់ វៀន ៣៩ សំឡេង ។

IMG_9397

សូមបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសរកគណៈកម្មការនាយកតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកមុខ នាទីនីមួយៗនៃគណៈកម្មការនេះ ដូចជាប្រធានប្រតិបត្តិ និង ប្រធានសភាពតំណាង ជាដើម នឹងត្រូវបាន សម្រេចដោយឯកភាពគ្នាពីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទាំង ៩ រូបនេះនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២១០៦ ៕ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

ចុចដើម្បីទាញ់កំណត់ហេតុពិស្ដារ កំណត់ហេតុ ថ្ងៃទី ២ នៃ មហាសន្និបាតសកលលើកទី ១០ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

1-kkf may 28, 2016

IMG_9266

2-kkf may 28, 2016 3-kkf may 28, 2016 4-kkf may 28, 2016 5-kkf may 28, 2016

មើលរូបថតច្រើនទៀត