សារ​ប្រ​គេន និង​ជូន​ពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិ​ស័ក ព. ស. ២៥៦២ គ.ស ២០១៨ របស់​អធិ​បតី​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម