សកម្មភាព​ថ្មីៗ របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ លោក ប្រាក់ សេរី​វុ​ឌ្ឍ ជា ប្រធាន ប្រតិបត្តិ នៃ សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានមក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច នៅ​ទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ដើម្បី ចូលរួម​ខួប ១១ ឆ្នាំ ថ្ងៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​អនុម័ត សេចក្ដីប្រកាស​ជាស​កល ស្ដីពី​សិទ្ធិ ជនជាតិដើម ១៣ កញ្ញា ២០០៧-១៣ កញ្ញា ២០១៨ ។ អ្នកស្រី កៀង សា​ខន នៃ វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម និង ទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ បានធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ប្រាក់ សេរី​វុ​ឌ្ឍ អំពី​សកម្មភាព​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​បំពេញបេសកកម្ម​នៅក្នុង ខែសីហា ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ដូចតទៅ​៖