កំណាព្យ

អត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែរក្រោម

អត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែរក្រោម

ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង អត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែរ គឺខ្មែរថែរ័ក្សស្ម័គ្រផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនបរទេសឬចិនយួន ថែរក្សាស្ងួនជំនួសខ្មែរ ។ ទីមួយក្មួយៗ ថែភាសា និយាយចរចារសម្តីខ្មែរ ជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងឪម៉ែ ឈ្មោះថាក្មួយថែភាសាជាតិ […]

លុះក្នុងអំណាចយួនភ្លេចខ្លួនជាខ្មែរ

លុះក្នុងអំណាចយួនភ្លេចខ្លួនជាខ្មែរ

ដោយ ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ឱ ! ខ្មែរក្រោមអឺយសូមមេត្តា            គិតគូរពិចារណ៍កុំមានៈ ស្តាប់ប្រាជ្ញបណ្ឌិតគិតតាមចាស់      ត្រូវគិតឲ្យច្បាស់រឿងស្នេហា ។ កុំឡែបឡកឡឺយឆ្លើយផ្តោះផ្តង […]

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​

0៤ មិថុនា ១៩៤៩ មហាទុក្ខ​នៃ​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ (​កាន់ទុក្ខ​ខួប​គម្រប់ ៦៤ ឆ្នាំ នៃ​ថ្ងៃ​បាត់បង់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​) ​ដោយ ផេង វិ​សុ​ដ្ឋា​រ៉ា​មុនី​ ភូមិ​ស្វាយ​ជួរ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា […]