សារលិខិត

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​  វៀតណាម​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ខ្មែរក្រោម​ឈប់សម្រាក​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ប្រពៃណី​របស់​ខ្មែរក្រោម តែ​ឲ្យ​ឈប់​ទូទាំង ប្រទេស ០៩ ថ្ងៃ​សម្រាប់​ចូលឆ្នាំ​របស់​ជនជាតិ​យួន​និង​ចិន ជាការ​រើសអើង​ពូជសាសន៍​។ ​ប្រទេស​ដែល​មិនមាន​សមភាព​ក្នុងសង្គម សិទ្ធិ​ម្ចាស់​ស្រុក​ ត្រូវ​នៅក្រោម​បាតជើង​របស់​អាណានិគម​ជន និង​ជនជាតិដើម​ត្រូវបាន​រស់នៅក្នុង​ភាពអយុត្តិធម៌ វា​អាច​ឈានដល់​ការ​ងើប​បះបោរ​របស់​ក្រុម​ជនជាតិដើម ​ដើម្បី​ សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ​យ៉ាងពិត​ប្រាកដ […]