សារលិខិត

៥ ឆ្នាំ នៃ​ការផ្សាយ​របស់ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ​

៥ ឆ្នាំ នៃ​ការផ្សាយ​របស់ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ​

​មកដល់​ឆ្នាំ​ថ្មី ថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ មាន​អាយុកាល ៥ ឆ្នាំ ហើយ បើ​គិត​ចាប់តាំងពី​សារព័ត៌មាន​មួយ​នេះ បានធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​ប្រ […]

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​អំពី ​អាជ្ញាធរ​ព្រំដែន​វៀតណាម​បង្ខាំង​ខ្លួន  លោក លី ឈូ​ន​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​អំពី ​អាជ្ញាធរ​ព្រំដែន​វៀតណាម​បង្ខាំង​ខ្លួន លោក លី ឈូ​ន​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​អំពី ​អាជ្ញាធរ​ព្រំដែន​វៀតណាម​បង្ខាំង​ខ្លួន  លោក លី ឈូ​ន​ ​អាជ្ញាធរ​ព្រំដែន​វៀតណាម​បង្ខាំង​ខ្លួន  លោក លី ឈូ​ន ចាងហ្វាង សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ​និង​ក្រុមគ្រួសារ​ចូល​ស្រុក​សួរសុខទុក្ខ​ម្ដាយ ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​។ ​សហរដ្ឋអាមេរិក […]

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​យួន​

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​យួន​

​វៀតណាម​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ខ្មែរក្រោម​ឈប់សម្រាក​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ប្រពៃណី​របស់​ខ្មែរក្រោម តែ​ឲ្យ​ឈប់​ទូទាំង ប្រទេស ០៩ ថ្ងៃ​សម្រាប់​ចូលឆ្នាំ​របស់​ជនជាតិ​យួន​និង​ចិន។    ​ប្រទេស​ដែល​មិនមាន​សមភាព​ក្នុងសង្គម សិទ្ធិ​ម្ចាស់​ស្រុក​ត្រូវ​នៅក្រោម​បាតជើង​របស់​អាណានិគម​ជន និង​ជនជាតិដើម​ត្រូវបាន​រស់នៅក្នុង​ភាពអយុត្តិធម៌ វា​អាច​ឈានដល់​ការ​ងើប​បះបោរ​របស់​ក្រុម​ជនជាតិ ដើម ដើម្បី​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ​យ៉ាងពិត​ប្រាកដ ។​

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​  វៀតណាម​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ខ្មែរក្រោម​ឈប់សម្រាក​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ប្រពៃណី​របស់​ខ្មែរក្រោម តែ​ឲ្យ​ឈប់​ទូទាំង ប្រទេស ០៩ ថ្ងៃ​សម្រាប់​ចូលឆ្នាំ​របស់​ជនជាតិ​យួន​និង​ចិន ជាការ​រើសអើង​ពូជសាសន៍​។ ​ប្រទេស​ដែល​មិនមាន​សមភាព​ក្នុងសង្គម សិទ្ធិ​ម្ចាស់​ស្រុក​ ត្រូវ​នៅក្រោម​បាតជើង​របស់​អាណានិគម​ជន និង​ជនជាតិដើម​ត្រូវបាន​រស់នៅក្នុង​ភាពអយុត្តិធម៌ វា​អាច​ឈានដល់​ការ​ងើប​បះបោរ​របស់​ក្រុម​ជនជាតិដើម ​ដើម្បី​ សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ​យ៉ាងពិត​ប្រាកដ […]