នាម​សប្បុ​រសជន​ឧបត្ដម្ភ​ប្រាក់​ដល់ KKF ចូល​ថ្លែង​ការណ៍​នៅ​ក្នុងវេទិកា UNPFII

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ១៦ នៃវេទិកាអចិន្រ្តៃយ៍ អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើម (UNPFII) នៅបូរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក រយៈ ពេល ២ សប្ដាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ដើម្បី ថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម ជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ បានជ្រាប ។

ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម នៅការិយាល័យកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាបុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីកន្លងមក ។
ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម នៅការិយាល័យកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាបុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីកន្លងមក ។

យោងតាមគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC) បញ្ជាក់ថា ឆ្នាំនេះ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន ៧០០០$ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃ  យុវជន និងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកានេះ ។

មកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ មានសប្បុរសជនជាសមាជិក និងសមាជិកានៃសហ ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសនានា បានបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមរយៈ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជា ក្រោម (VOKK) និង តាមកម្មវិធីឃោសនា Online របស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ ។

ខាងក្រោមនេះជានាមសប្បុរសជនទាំងនោះ ៖

ទី ១ តាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម៖

លោក​ យឿង​ សម័យ​ នៅទីក្រុង​ តូរ៉នតូ​ ខែត្រអនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ៥០ ដុល្លារកាណាដា ។
លោក​ ត្រឹង​ សុី​ នៅទីក្រុង​ តូរ៉នតូ​ (Toronto) ខែត្រ​ អនធើរីយូ​ (Ontario) ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ១០០ ដុល្លារកាណាដា ។
លោក​ ដាវ​ សារី​ នៅទីក្រុង​ តូរ៉នតូ​ ខែត្រអនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ១០០ ដុល្លារកាណាដា ។
លោក​ ថាច់​ ដែក​ ប្រធានគណ:កម្មការវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​ ទីក្រុង​ Hamilton ខែត្រអនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ៦០ ដុល្លារកាណាដា ។
សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​ ប្រចាំខែត្រ​ អនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ២០០ ដុល្លារកាណាដា ។
លោក​ គឹម​ សុីរ៉ា​ និងអ្នកស្រី​ ថាច់​ សុជាតា​ នៅទីក្រុង​ តូរ៉នតូ​ ខែត្រ​ អនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ១០០ ដុល្លារកាណាដា ។
ក្រុមស្រ្តី​ខ្មែរក្រោម​ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​ ប្រចាំខែត្រអនធើរីយូ​ ប្រទេសកាណាដា​ ចំនួន​ ៥០០ ដុល្លារកាណាដា ។
លោក​ ថាច់​ ខាន់​ (Thach Khanh) នៅទីក្រុង​ Denver រដ្ឋ​ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
លោក​ ឡឹម​ កឿង​ (Lam Cuong) នៅទីក្រុង​ Denver រដ្ឋ​ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ២០ $ ។
អ្នកស្រី​ លី​ ថាវី​ (Ly Thavy) នៅទីក្រុង​ Denver រដ្ឋ​ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ៥០ $ ។
លោក​ ថាច់​ វិន​ និងគ្រួសារ​ នៅទីក្រុង​ San Jose រដ្ឋ​ California សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ៦០$ ។
លោក ជ័យ សំណាង នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ចំនួន ២០០$ អូស្ត្រាលី ស្មើនឹង ១៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ។
លោក​ ថាច់​ លីភោ​ និងគ្រួសារ​ នៅរដ្ឋ Washington State​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០$ ។
លោក​ ឡឹម​ ខាន់​ (Lam Khanh) នៅទីក្រុង​ Stockton រដ្ឋ​ California សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០$ ។
លោក​ ត្រឹង​ សារុង​ និងគ្រួសារ​ នៅប្រទេសអីតាលី​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
លោក ថាច់ ស៊ុន ហ៊ាន ជនភៀសខ្លូនខ្មែរក្រោមដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៦០$ ។
លោក​ ថាច់​ ធី​ និងគ្រួសារ​ នៅទីក្រុង​ Denver រដ្ឋ​ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ៥០ $ ។
លោក​ ថាច់​ លីន​ និងគ្រួសារ​ នៅទីក្រុង​ Denver រដ្ឋ​ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ៥០ $ ។
លោក​ Kieu Huynh និងគ្រួសារ​ នៅទីក្រុង​ Philadelphia រដ្ឋ​ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
អ្នកស្រី​ ត្រឹង​ ម្លិះសត្ថា​ ហៅ​ សុផា​ សូរ​ (Tran Malys Satha Call Sopha Sou) នៅ​ទីក្រុង​ Fall River រដ្ឋ​ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
លោក​ ថាច់​ ចូន​ និងគ្រួសារ​ នៅទីក្រុង​ សាន់ហូស្សេ​ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
លោក​ សឺន កុសល នៅទីក្រុង អូឡិនដូ​ រដ្ឋផ្លរីដា​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១៥០ $ ​។
លោក​ ហុី​ រុម​ នៅទីក្រុង ផតសែនលូសុី រដ្ឋផ្លរីដា​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ៤០ $ ​។
លោក​ សុខ បូរិន នៅទីក្រុងម៉ែលបឺន រដ្ឋផ្លរីដា​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ២៥ $ ។
លោក​ ថាច់ ឌី នៅទីក្រុងអូឡិនដូ រដ្ឋផ្លរីដា​ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ចំនួន​ ១០០ $ ។
លោក ថាច់ ស៊ូន និងគ្រួសារ នៅទីក្រុង Colorado Springs រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ហាន់ ព្រះចៅអធិការវត្ត ពុទ្ធិកខ្មែរ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
លោក អែនឌី ឡាំ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
លោក គឹម មៀន នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
លោក ថាច់ សែន នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
លោក ថាច់ ង៉ុក ណាម និង អ្នកស្រី ចន្ធី North Carilina ចំនួន ៥០$ ។
សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Washington State ឧបត្ថម្ភសំបុត្រយន្តហោះដល់យុវជនម្នាក់ នៅរដ្ឋ Washington ទៅចូលរួមប្រជុំនៅ UNPFII នាបូរី  New York  ។
លោក ថាច់ តង ប្រធានគណ:កម្មការ វត្តខេមររង្សី នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ និងជាប្រធានតំបន់ភាគខាងលិច សហរដ្ឋអាមេរិក នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចំនួន ២០០ $ ។
លោកស្រី ថាច់ ធី គឺម ហ្វៀង (Huyen Thi Kim Thach) និងគ្រួសារ នៅរដ្ឋ North Corolina សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០$ ។
លោក សឺង សារុម និងអ្នកស្រី ម៉ម សុខខេង នៅទីក្រុង Denver ជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៥០០ $ ។
លោក លី ស៉ីភេទ និងគ្រួសារ នៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៥០ $ ។
លោក ថើស ចន្ទ្រា នៅទីក្រុង ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ៥០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា អតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ៥០ $ ។
សមាគមខ្មែរក្រោម វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០$ ។
លោក ចៅ ចឿង និងគ្រួសារ នៅ Victoria, Culumbia  ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០ $ ។
លោក ចៅ សាន និងគ្រួសារ នៅ Victoria, Culumbia ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០$ ។
សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
លោក គឹម រម្នី និងគ្រួសារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ១០០$ ។
លោក វ៉ាង អាញ់ (Hoang Anh) និងគ្រួសារ នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
លោក លី កើត នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០$ ។
លោក ថាច់ ចន្ទ្រា នៅទីក្រុង Huston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ $ ។
លោក ចៅ វ៉ន នៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៥០០ $ ។
លោក Benson Chhoy នៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ $ ។
លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង Olympia រដ្ឋ Washington  សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០$ ។
អ្នកស្រី នាង ហៅ អ្នកស្រី បុបា្ផ នៅ ប្រទេសន័រវេស៍ ចំនួន ៥០$ ។
អ្នកស្រី សម សុខា នៅប្រទេសអល្លឺមង់ត៍ ចំនួន ៥០ $  ។
លោក ថាច់ ហុង និងគ្រួសារ នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០ $ ។
លោក កៀង រម្មណី និងគ្រួសារ នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ $ ។
លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ ចៅ រៀប នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក  ១០០$ ។
លោក សឺង សម្រេច នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ២០០$ ។
លោក ឡឹម សាវ៉េត នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ិញ សុបិន   នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
ទី ២ តាមរយៈកម្មវិធីឃោសនា Online របស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ៖
លោក ថាច់ តាយ ១០០$ ។
លោក ស៊ឺន ចែង ចើន នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៥០$ ។
លោក ថាច់ សាម៉ន នៅរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ១០០$ ។
អ្នកស្រី កៀង សុធា នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី  ១៥០$ ។
លោក ឡឹម ដន នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ៥០$ ។
អ្នកមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន ៤ នាក់ សរុបប្រាក់ ៥២០$ ។
ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះ សូមលោក អ្នកជាសប្បុរជន មាត្តាទាក់ទង ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តាមទូរស័ព្ទលេខ ៤០៨ ៥៥០ ៥០៦០ ឬ តាមប្រអប់សំបុត្រ KKF P.O. Box 51201 San Jose, CA 95151 (U.S.A)

សូមអរគុណ និងអរព្រះគុណ