ដំណើររបស់ លោក ប្រាក់ សេរីវុធ និង បណ្ឌិត Cooper នៅ ប្រទេស East Timor, New Zealand និង Australia

នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក ប្រាក់ សេរីវុធ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និង បណ្ឌិត Cooper ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានបំពេញបេសកកម្ម នៅអាស៊ី ក្នុងនោះមាន ប្រទេស East Timor,  New Zealand និង Australia ។

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ និងរូបថតស្ដីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ដូចតទៅ៖img_3087

img_3106

img_3166

img_3178

img_3193

img_3289

img_3291