សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលរួមប្រជុំនិងរាយការណ៍ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ

នៅ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា នេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូល រួម​ប្រជុំ និង​រាយការណ៍​ស្ដីពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅក្នុង​កា​រិ​យា ល័យ អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅ​ទីក្រុង ហ្សឺ​ណែវ ប្រទេស ស្វិ​ស ។  អ្នក​ចូលរួមបាន​ប្រាប់ថា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែល មាន​បណ្ឌិត Joshua Cooper ជា​អ្នក​នាំមុខ​នោះ នឹង​លើកយក​បញ្ហា រដ្ឋា ភិ​បាល​ចាប់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ខេត្ត​ឃ្លាំង នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ទៅ ជម្រាប​ដល់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស ។ នេះ​ជាការ​រួម​ប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ៕

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា មកពីប្រទេសអ៊ីតាលី ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា មកពីប្រទេសអ៊ីតាលី ។
ក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោម ។
ក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោម ។
លោក លី ឈូន ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ព្រៃគរ (ឆ្វេង) និង បណ្ឌិត Joshua Cooper នាយកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋហាវ៉ៃ  ។
លោក លី ឈូន ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ព្រៃគរ (ឆ្វេង) និង បណ្ឌិត Joshua Cooper នាយកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋហាវ៉ៃ ។