របាំពណ៌តាមថ្ងៃ

វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥៖ សិស្សខ្មែរនៃវត្តខេមររង្សី ស្លៀកពាក់តាមបែបប្រពៃណី (ពណ៌ថ្ងៃទាំង ៧) ដើម្បីរាំក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរ ឆ្នាំមមែ សប្ដស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩ គ្រឹសសករាជ ២០១៥  ដែល នឹងប្រារព្ធនៅក្នុងវត្តនាថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

IMG_0541

IMG_0544

IMG_0548

IMG_0670

IMG_0671

IMG_0673

IMG_0675

IMG_0699

IMG_0731

IMG_0750

IMG_0754

IMG_0758

IMG_0763

IMG_0778

IMG_0785

IMG_0800