អំពី​បុណ្យ​សែនដូនតា​ នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​

ស្រប​ពេលដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ និង ខ្មែរក្រោម​កំពុង​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ ឬ ពិធីបុណ្យ​សែន ដូនតា​រយៈពេល​កន្លះ​ខែ​នេះ វិទ្យុ សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​និមន្ត ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ចន្ទ សុធី ជា សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រប់គ្រង នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្យាម នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី​ធ្វើ ការបកស្រាយ​អំពី​ប្រពៃណី នៃ​ពិធីបុណ្យ​មួយ​នេះ  ដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​បាន​ប្រារព្ធ​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ។

តទៅ​នេះ សូម​អញ្ជើញ លោកអ្នក​ស្ដាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង លោក សឺ​ន ថា​យ ធន នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា ក្រោម   ជាមួយនឹង​ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ចន្ទ​សុធី អំពី​ពិធីបុណ្យ​មួយ​នេះ​ដូចតទៅ​៖

ត ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ចន្ទ សុធី ជា សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រប់គ្រង នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្យាម នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។
ត ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ចន្ទ សុធី ជា សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រប់គ្រង នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្យាម នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។

អំពី​បុណ្យ​សែនដូនតា​ នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម