នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦

សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ
ចំពោះសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានផ្ញើថវិកាចូលរួមឧបត្ថម្ភកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦
នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ នៅថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមការរៀបចំទទួលដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង Las Vegas …។ របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖ បុកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ និងដាក់ផែនការសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧ និងទិវាខួប ២០ ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាពិសេសដើម្បីជួបជុំ សមាជិក សមាជិកា នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅជុំវិញពិភពលោក ជាលក្ខណៈមហាគ្រួ សារខ្មែរក្រោម ។

ទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Las Vegas នោះ ក៏មាន សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ដើម្បីគាំទ្រ នូវកិច្ចប្រជុំនោះ ដែលមានរាយនាមដូចតទៅ៖

– អ្នកស្រី កែវ សារុន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ថាច់ លីភោ និងភរិយា យ័ញ ដាវ៉ី នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្តេត ចំនួន ១៤០ ដុល្លារ ។
– លោក ឌៀង ប៊ុន ធី នៅ រដ្ឋយូថា ចំនួន ១០០ដុល្លារ ។
– លោក រ៉ែនឌី ម៉ុក នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ ណេវ៉ាដា ចំនួន ១០០ដុល្លារ ។
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ ណតខាឡូឡាញណា (North Calolina) ចំនួន ២០០ដុល្លារ តាមរយៈលោក សឺន ថាយ ធន ។
– អ្នកស្រី ស្ទិបផានី ពៅ នៅទីក្រុងឡងបីច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោកអាចារ្យ ថាច់ សូន និងគ្រួសារ នៅទីក្រុងដែនវើ រដ្ឋកូឡូរ៉ាដូ ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– អ្នកស្រី លឹម ពៅ និងគ្រួសារ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ថាច់ ចែវ និងគ្រួសារ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
-លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យ ទ្រីវ ចីម នៅទីក្រុង ខែមឌិន រដ្ឋញូជើស៊ី ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
-បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងស្តុកតុន (Stockton) រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
-លោកយាយ រ៉ង់ គ្រួសារលោកតា ទ្រឿង ឌឹក នៅរដ្ឋម៉ាស្សឈូសេត ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
-ពុទ្ធបរិស័ទ ចំណុះជើងវត្ត មុនីរង្សីកម្ពុជាក្រោម នៅរដ្ឋម៉ាស្សឈូសេត ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
-សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៥០ ដុល្លារ ។
-អ្នកស្រី សម សុខា នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
-ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ ចំណុះជើងវត្ត សុរិយារង្សីខ្មែរក្រោម នៅទីក្រុងភីឡាដាផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ ផែនស៊ីវិញ៉ា (Pennsylvania) ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារ សម្រាប់ ឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃជួល សាលប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ។
– លោក ថាច់ តាយ (Thach Tai) និង គ្រួសារ នៅទីក្រុង ឈរឡុត (Charlotte) រដ្ឋ ណតខាឡូឡាញណា (North Calolina) ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– លោក គឹម ជេត (Kim Cheth) និង គ្រួសារ នៅទីក្រុង ខាន់សាស់ ស៊ីតី (Kansas City) រដ្ឋ មិសូរី (Missouri) ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– លោក ថាច់ វិន និង គ្រួសារ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– អ្នកគ្រូ សុផានី បៃ និង លោក បៃ សារិទ្ធ នៅតំបន់ ឡង់បីច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ៦០ ដុល្លារ ។
– សមាគមខ្មែរក្រោម នៅរដ្ឋអូហៃយូ (OHIO) ចំនួន ២០០ដុល្លារ ។
– ក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ២០០ កាណាដា ។
– ក្រុមស្រ្តី នៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– វត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ទីក្រុងហាមិតុន នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ជាម ចាន់ តារា នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក គឹម រម្នី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ១០០ដុល្លារ ។
– អ្នកស្រី ត្រឹង ម្លិះសត្ថា ហៅ សុផាស៊ូ នៅរដ្ឋម៉ាស្សាឈូសេត ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ឈឿន មុនី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ៥០ដុល្លារ ។
– លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ។
– លោក ថាច់ សាត នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ថាច់ ចូន នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ឡឹម សាវ៉េត នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក ថាច់ វឿង នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក Vatana Ney នៅទីក្រុង Las Vegas ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– លោក Lawrence Rider នៅទីក្រុង Las Vegas ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំនៅរដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោនស្តេត ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំនៅទីក្រុង Philadelphia ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋញូចើស៊ី (New Jersey) ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– លោក ចន្ទ សុផាត នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
– ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជាគឿន គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ិញ សុបិន គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលី ហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
– ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។

តាងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណ និងអរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះព្រះតេជព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គ និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានបរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំឱ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជោគ ជ័យ ជាពិសេសថវិការបស់លោក លោកស្រី ជាសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ គឺជាកម្លាំងស្មារតី ស្នេហាជាតិខ្ពស់ និងជំរុញឱ្យសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឱ្យរឹងប៉ឹង មាំមួន រីក ចំរើន ឆ្ពោះទៅរកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង ពីនឹមអាណានិគមយួនបច្ចុប្បន្ន ។

ប្រសិនបើលោក លោកស្រី និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ មានបំណងផ្ញើថវិកាឧបត្ថម្ភ ដល់កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំនៅទីក្រុង Las Vegas របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សូមទាក់ទងការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម តាមទូរស័ព្ទលេខ ៤០៨ ៥៥០ ៥០៦០ ឬ តាមប្រអប់ សំបុត្រលេខ P.O. Box 51201 San Jose, California 95151 ។

សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណ!