សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នឹង​ចូលប្រជុំ និង​ថ្លែងការណ៍ នៅក្នុង UNPFII នា​ខែឧសភា ខាងមុខនេះ​

​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹងចូលរួម​ប្រជុំ និង​ថ្លែងការណ៍​នៅក្នុង​វេទិកា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជា ជាតិ​ស្ដីពី​បញ្ហា​ជនជាតិដើម (UNPFII) នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ នា​បុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៩ ដល់​ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ នេះ​ជា​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ១៥ របស់ អង្គការ​សហ ប្រជាជាតិ និង​ជា​លើក​ទី ១២ ដែល​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូលប្រជុំ និង​ថ្លែងការណ៍​នៅក្នុង​វេទិកា​មួយ​នេះ បន្ទាប់ពី​ខ្លួន​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក ។​

រូបថត ភីក្ខុ ថាច់ ធឿន និង លីវ​ នី ព្រះសង្ឃដែលវៀតណាមដាក់ពន្ធនាគារ ត្រូវសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកា UNPFII ។
រូបថត ភីក្ខុ ថាច់ ធឿន និង លីវ​ នី ព្រះសង្ឃដែលវៀតណាមដាក់ពន្ធនាគារ ត្រូវសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកា UNPFII ។

​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ១៥ នេះ នឹង​ផ្ដោតលើ​ប្រធានបទ “ ជម្លោះ សន្តិភាព និង ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ជនជាតិ ដើម​” ។​

យោងតាម​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​នៅលើ​គេហទំព័រ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា បាន​បញ្ជាក់ថា របៀបវារៈ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ស្ដីពី​កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ផ្ដោតលើ ១២ ចំណុច​សំខាន់ៗ ដូចជា ការតាមដាន​នូវ​អនុសាសន៍ របស់ វេទិកា អចិន្ត្រៃយ៍​, ការពិភាក្សា​លើ​ប្រធានបទ “​ជម្លោះ​សន្តិភាព និង ការ​ដោះ ស្រាយ សម្រាប់​ជនជាតិដើម​”, កិច្ចសន្ទនា ជាមួយ ជនជាតិដើម​, កិច្ចសន្ទនា​ជា មួយ​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​, កិច្ច សន្ទនា ជាមួយ ទីភ្នាក់ងារ​មូលនិធិ​និង កម្មវិធី​របស់​អង្គ ការ​សហប្រជាជាតិ​, ក្នុង​កិច្ចសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នក រាយការណ៍ ពិសេស​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ជនជាតិដើម និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​យន្ត ការ​អ្នក ជំនាញ​ស្តីពី សិទ្ធិ ជនជាតិដើម និង អនុម័ត​លើ របាយការណ៍​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី ១៥ របស់​វេទិកា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ អង្គ ការ សហប្រជាជាតិ​ស្ដីពី បញ្ហា​ជនជាតិ ដើម ។​

​ដូច​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ដែរ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នឹង​លើកយក​បញ្ហា​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​រំលោភបំពាន​សិទ្ធិ​លើ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ក្រោម​នៅ​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ទៅ​ថ្លែង​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ដើម្បី​ជម្រាប ដល់​អង្គការសហ​ប្រជា​តិ​បានជ្រាប ហើយ​ដាក់​គំនាប​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ឲ្យ​គោរព​សិទ្ធិ​ជនជាតិដើម​ខ្មែរក្រោម ៕​