រូបថតពិធីបុណ្យសែនដូនតារបស់សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅបឹងងក់ ប្រទេសថៃ

រូបថត ពិធីអំណរបុណ្យសែនដូនតា ឬ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ របស់មូលនិធិពុទ្ធកសិក្សាខ្មែរថេរវាទវៀតណាម ខាងត្បូង ប្រារព្ធនៅវត្តតាឡម ខេត្តផាស៊ីច្រើន ទីក្រុងបឹងកក់ ប្រទេសថៃ នា ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ នេះ  ។

ព្រះសង្ឃថ្លែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យ ។
ព្រះចៅអធិការវត្តតាល៉ម មានថេរដីកាបើកកម្មវិធី ។
ពិធីចម្រើនព្រះបរិត្ត ។
ព្រះសម្ដែងធម៌សង្គាយនាគ្រូបី ។
បន្ទីរចូលកុសល ។
ព្រះសង្ឃទទួលភត្ត ។
ពុទ្ធបរិស័ទថៃចូលរួមពិធីបុណ្យ ហើយប្រគេនបច្ច័យ ៤​ ដល់ព្រះសង្ឃ ។
ពុទ្ធបរិស័ទទទួលអាហារ ។
ទទួលរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយពីបានបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យ ។
ទទួលរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយពីបានបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យ ។