ខ្មែរក្រោម​ នឹងចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម
លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម

​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក  នឹង​ចេញ​ធ្វើបាតុកម្ម ដើម្បី​ទាមទារ ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ​គោរព​តាម​កម្មវត្ថុ​មួយចំនួន​ដូចជា ឲ្យ​មានការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​ សេរី និង​យុត្តិធម៌ ឲ្យ​មានការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​គណៈកម្មាធិកា​រ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​.) និង​ឲ្យ​មាន​វត្តមាន លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុងឱកាស​ដែល​ប្រទេស​នេះ បោះឆ្នោត​នីតិកាល ទី ៥ នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ។ ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នេះ នឹងមាន​ការចូលរួម​ពី​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ផងដែរ តាម​ការអំពាវនាវរ​បស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ។​

លោក ថាច់ រដ្ឋា នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម (VOKK) បានធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ជុំវិញ​ការចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​របស់​ពលរ​ដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ដូចតទៅ​៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ជុំវិញ​ការចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​របស់​ពលរ​ដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម