ហេតុអ្វី​ខ្មែរក្រោម​ត្រូវមាន​ទង់ជាតិ​របស់ខ្លួន​

​នៅពេល​ថ្មី​នេះ មានមតិ​មួយ​លើកឡើងថា ខ្មែរ​តែមួយ ទង់ជាតិ​តែមួយ ខណៈដែល​ខ្មែរក្រោម​មាន​ទង់ ជាតិ​មួយ​ដាច់​ដោយ​ឡែ​ង​ផ្សេងទៀត​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ តើ​ហេតុផល​អ្វី ទើប​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម សម្រេច​ប្រើ​ទង់ជាតិ​ដោយឡែក​របស់ខ្លួន ?

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

លោក ថាច់ រដ្ឋា បាន​សម្ភាសន៍ លោក ប្រាក់ សេរី​វុ​ឌ្ឍ អនុប្រធាន​ទី ១ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម អំពី​រឿងនេះ​ដូចតទៅ​៖

ទាញយក