ថាច់ ធឿ​ង អតីត​អ្នក​ជាប់គុក​យួន និយាយ​ពី​ជីវិត​នៅក្នុង​គុក​

សមណសិស្សសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំង ជាង ២០០ អង្គ ធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្ត កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។
សមណសិស្សសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំង ជាង ២០០ អង្គ ធ្វើបាតុកម្ម
នៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្ត កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ ២០០៧ ។

កាលពី​ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ សមណ សិស្ស​ខ្មែរក្រោម​ នៃ​សាលា​បាលី​ខេត្ត​ឃ្លាំង ប្រមាណ​ជាង ២០០ អង្គ បានធ្វើ​បាតុកម្ម​ដោយ សន្តិវិធី​នៅមុខ​ក​រិ​យា​ល័យ​នគរបាល ​វៀតណាម ប្រចាំខេត្ត​ឃ្លាំង  ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម​គោរព​សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម ។ ក្រោយពី​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​នេះ លោក ថាច់ ធឿ​ង ជា​អតីត​ព្រះសង្ឃ​មួយអង្គ ក្នុង ចំណោះ​ព្រះសង្ឃ​ទាំង ៥ អង្គ​ដែល​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ចាប់ ផ្សឹក និង​ដាក់ពន្ធនាគារ ចាប់ពី ២ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ពីបទ “​បង្ក​អសន្តិសុខ​ទីសាធារណៈ​” ។ ក្រោយពី​បានចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ លោក​បាន​ ភៀសខ្លួន​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ ហើយ​បាន​អង្គការ UNHCR បញ្ជូនទៅ​តាំងទី​លំនៅៗ​ប្រទេស​ហូ​ ឡង់ ។ សូម​លោក​ស្ដាប់​កិច្ចសន្ទនា​រវាង លោក ថាច់ ធឿ​ង និង លោក ហៅ​ឈូ​ន លី ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​នេះ​ដូចតទៅ​៖ ថាច់ ធឿ​ង អតីត​អ្នក​ជាប់គុក​យួន និយាយ​ពី​ជីវិត​នៅក្នុង​គុក​

ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ គឺ គឹម មឿន , យ័ញ តូន ,លី សឿង , លី វ៉ាង និង ថាច់ ថឿង នៅក្នុងតុលាការប្រជាជនបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៧ ។
ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ គឺ គឹម មឿន , យ័ញ តូន ,លី សឿង , លី វ៉ាង និង ថាច់ ថឿង នៅក្នុងតុលាការប្រជាជនបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៧ ។