ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាទ្រទ្រង់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឆ្នាំ ២០១៤

  • ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ 

លោក ឡឹម ស៊ីវេត ទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ក្នុង មួយខែ ៥០ ដូល្លារ ។

  • ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា

បានទទួលប្រាក់ចំនួន ១.០៨០ ស្វិស និង ១២០ អ៊ឺរ៉ូ ពីអ្នកស្រី ថាច់ សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេស ស្វិស ដែលបានបវារណាពីសប្បុរសជនមួយចំនួន ។

  • ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា

លោក គឹម សាខន និងលោកស្រី ថាច់ សុភក្រ្ត នៅទីក្រុងតូរ៉នតូ (Toronto) ប្រទេសកាណាដា បានបរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។

លោក តោ វិ​ឌ្ឍី និង​គ្រួសារ នៅ​ទីក្រុង​តូ​រ៉​ន​តូ ចំនួន ៥០​ ដុល្លារ ។​

លោក ថាច់ វាសនា និង​គ្រួសារ នៅ​ទីក្រុង​តូ​រ៉​ន​តូ ចំនួន ៥០ ដុល្លារ ។​

​ក្រុមយុវជន​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ខែត្រ​អន​ធើ​រី​អូ ប្រទេស​កាណាដា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ​

  • ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ

លោក ថាច់ តារា និងគ្រួសារ នៅទី ក្រុងហាមិលតុន (Hamilton) ប្រទេសកាណាដា បានបរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។

  • ថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ

សហរដ្ឋអាមេរិក- ក្រុងសាន់បើណាឌីណូ – រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ខាគខាងត្បូង
លោក យឿង ញ៉ឹក និងគ្រួសារ ចំនួន ៥០ ដុល្លារ
លោក សឺង តឹង និង គ្រួសារ ចំនួន ៥០ ដុល្លារ
លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ ឡឹម ខាយ ចំនួន ៣០ ដុល្លារ
លោកតា អាចារ្យ ឌឿង គៀន ចំនួន ២០ ដុល្លារ ។

………………………………….