ទំនួញស្រះគូ

ដោយ សឺង សម្រេច

ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦

ទិដ្ឋភាពស្រះគូកាលនៅមិនទាន់គោក ។
ទិដ្ឋភាពស្រះគូកាលនៅមិនទាន់គោក ។

[twocol_one]ស្រះអឺយស្រះស្រីល្បីច្រើនរយឆ្នាំ
ដូនតាផ្តែផ្តាំកេរកោះជាតិខ្មែរ
ស្នាដៃស្ត្រីពូជពង្សពូកែ
លើកហើយធួនថែតខ្សែសាវតារ ។

មិនដែលរីងសោះទោះមេឃធ្លាប់រាំង
ទាំងវស្សាប្រាំងពេញដោយគង្គា
ផ្កាឈូករីករះជះក្លិនគន្ធា
ទីខ្មែរជួបគ្នានារាល់បុណ្យទាន ។

ឥឡូវហេតុអ្វីត្រីត្រូវចាប់អស់
ស្រះបាត់សម្រស់មនុស្សម្នារុករាន
ទឹករីងដីស្ងួតខ្មែរស្រយុតប្រាណ
កេរកោះបុរាណបាត់ន័យខ្លឹមសារ ។[/twocol_one] [twocol_one_last]

ស្រះគូយំស្រែកសូរបែកអាកាស
យំឲ្យខ្មែរខ្មាសត្រូវគិតយ៉ាងណា
មិនអាចបណ្តោយឲ្យកេរដូនតា
រងទុកខ្លោចផ្សាក្លាយជាស្រះដី ។

ប្រផ្នូលមេបាប្រស្នាចំហរ
កូនចៅបន្តត្រូវតែឃ្មាតខ្មី
ទទួលខុសត្រូវការពារស្រះស្រី
រួមគ្នាសាមគ្គីថែកេរជាតិយើង ៕​[/twocol_one_last]

Srah Kou 3

Srah Ko 2

Srah Kou 1