សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអូស្រ្តាលី

គណ:ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) ចូលជួបមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ និងមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអូស្រ្តាលី ។
គណ:ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) ចូលជួបមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ និងមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអូស្រ្តាលី ។

គណៈប្រតិភូ​មួយ​ក្រុម​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​(KKF) បាន​ធ្វើ​ដំណើរ ពី​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​មក​កាន់​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី ​ដើម្បី​ដាក់​ញត្តិ​ជូន​រដ្ឋាភិបាល​អូស្រ្តាលី​សុំ​អន្តរាគមន៍​លើ​បញ្ហា​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ព្រះតេជគុណ សឺង យ៉ឹង​រតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ជាមួយ​នឹង​វិទ្យុ​ SBS ខ្មែរ ដូច​តទៅ ។

ចុចនេះដើម្បីស្ដាប់