រឿង ព្រះភិក្ខុចិត្តហត្ថត្ថេរ

រឿង ព្រះភិក្ខុចិត្តហត្ថត្ថេរ” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​ចិត្តវគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ មហា​ចុ​ឡា​ឡុងកន​រាជ​វិទ្យាល័យ នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។

រឿង ព្រះភិក្ខុចិត្តហត្ថត្ថេរ
រឿង ព្រះភិក្ខុចិត្តហត្ថត្ថេរ

រឿង ព្រះភិក្ខុចិត្តហត្ថត្ថេរ