រឿង​ ចក្ខុ​បាល​ត្ថេ​រ​

​សូម​អញ្ជើញ​លោកអ្នក​ស្ដាប់ “​ រឿង ​ចក្ខុ​បាលត្ថេ​រ​ ” អមដោយ​គាថា ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ នៃ​គម្ពីរ ធម្មបទដ្ឋកថា  ភាគ ១ ។ រឿងនេះ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកល​វិទ្យាល័យ​មហា​ចុ​ឡា​ឡុង​ករ​ណ៍​រាជ​វិទ្យាល័យ នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (សទ្ធម្មោ)
ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (សទ្ធម្មោ)

រឿង​ចក្ខុ​បាល​ត្ថេ​រ​