បទសម្ភាសន៍ RFA ៖ ផលវិបាក​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជា មកសហរដ្ឋអាមេរិក ជួបនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក មួយចំនួន ដើម្បីជម្រាបជូនពីព័ត៌មាន ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសវៀតណាម ដែលកំពុងទទួលការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាម។

មន្ត្រីដដែលអះអាងថា ក្រៅពីផលវិបាកនៅប្រទេសវៀតណាម ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជា ក៏កំពុងរងការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយ និងការចូលរួមខាងផ្នែកសង្គមផ្សេងៗផងដែរ។

សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោក តាំង សារ៉ាដា ជាមួយលោក តាំង សារៈ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជា អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ៖