របាយការណ៍ ស្តីពី​សកម្មភាព​ឆ្នាំ ២០១៧ របស់​លេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អង្គការ សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម

ដោយ ស៊ឺន ចែងចើន| VOKK

នៅ​ថ្ងៃទី​អាទិត្យ​ទី ១១ កុម្ភៈនេះ លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​កម្ពុជា បានរៀបចំ​សន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ខ្លួន ដើម្បី​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ ២០១៧ ប្ដូរ​វេន​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន និង​លើក​ផែនការ​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​ទីស្នាក់ការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍ ។ នៅក្នុង​សន្និបាត​នេះ លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន នាយក​កម្មវិធី​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ជា​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន​ចប់​អាណត្តិ បាន​ឡើង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ អំពី​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​លេខាធិការដ្ឋាន ក្នុង​មួយឆ្នាំ​កន្លង ដើម្បី​ជម្រាប​ដល់​ចូលរួម​អង្គសន្និបាត បាន​ជ្រាប​ជា​ព័ត៌មាន ។ តើ​មួយឆ្នាំ​កន្លងទៅនេះ លេខាធិការដ្ឋាន បានធ្វើ​សកម្មភាព​អ្វីខ្លះ​? សូម​លោកអ្នក​ស្តាប់ ដូចតទៅ​៖​

លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន ប្រធាន​​លេខាធិការដ្ឋានអាណត្តិចាស់ ឡើងរាយការណ៍សកម្មភាពការងារឆ្នាំ ២០១៧ ជូនអង្គសន្និបាត ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន
លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន ប្រធាន​​លេខាធិការដ្ឋានអាណត្តិចាស់ ឡើងរាយការណ៍សកម្មភាពការងារឆ្នាំ ២០១៧ ជូនអង្គសន្និបាត ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន