កំណាព្យៈ សែនដូនតានឹកស្រុក

កំណាព្យៈ សែនដូនតានឹកស្រុក

កំណត់ចំណាំ

១. សត្វដូនតា : ក្នុងខែភទ្របទរៀងរាល់ឆ្នាំពេលជិតដល់បុណ្យសែនដូនតា សត្វពពេចតែងតែងដោលឈ្មោល ស្រែករកគ្នាឮសូរចាចៗ ដូចជាសញ្ញាមួយប្រាប់ថា បុណ្យសែនដូនតា ជិតមកដល់ហើយ ទើបខ្មែរក្រោម នាំគ្នា ហៅថា “សត្វដូនតា” ។

២.រដូវវស្សាន: មកពី វស្សាន: ឬ វស្សានរដូវ “រដូវភ្លៀង”  មាន ៤ ខែ រាប់ពីថ្ងៃ ១ រោច ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ ១៥ កើត ខែកក្តិក ។ ខែភទ្របទនៅក្នុងវស្សានរដូវ ។