កម្មករ កំពុងយកកង់ឡានដុត នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ២ ក្នុងសង្កាត់​ចាក់​អង្រែ​ក្រោម ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ​។ រូបថត ផា លីណា l Phnom Penh Post

កម្មករ កំពុងយកកង់ឡានដុត នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ២ ក្នុងសង្កាត់​ចាក់​អង្រែ​ក្រោម ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ​។ រូបថត ផា លីណា l Phnom Penh Post