សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ប្រទេស​ថៃ បានទទួល​អាហារូបករណ៍​

​នៅពេល​ថ្មីៗ ​នេះ ព្រះសង្ឃ​ដែល​បាន​និមន្ត​មកពី​កម្ពុជា​ក្រោម​សិក្សា​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ បាន​ទួលអាហារូបករណ៍​ពី ព្រះតេជព្រះគុណ អធិការបតី នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​មហា​ចុ​ឡា​ឡុង​ករ​ណ៍​រាជ​វិទ្យាល័យ ។ ព្រះសង្ឃ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​បាន​បញ្ជាក់ថា មូល​ហេតុដែល​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម ភាគច្រើន នាំគ្នា​ឡើងមក សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ  ហើយ​មិន​ទៅ​សិ​ក្ស​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នោះ ព្រោះ​ក្រសួង​អប់រំ ប្រទេស​ថៃ បានទទួល​ស្គាល់​សមា​មូល​សញ្ញាបត្រ​ដែល​ចេញ​មកពី​កម្ពុជា​ក្រោម  តែ​សម្រាប់​ប្រទេស កម្ពុជា វិញ មិនបាន​ទទួលស្គាល់​ស​ញ្ញាប​ត្រ​របស់​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​ទេ ។

​សូម​អញ្ជើញ លោកអ្នក​ស្ដាប់ បទសម្ភាសន៍ រវាង លោក សឺ​ន ថា​យ ធន នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ជាមួយ​ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធា (​ចិត្ត​ស​ទ្ធោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម ដែល​ទើបតែ​ទទួលបាន អាហារូបករណ៍​ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ ដូចតទៅ៖

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ទទួលអាហារូបករណ៍ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ទទួលអាហារូបករណ៍ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ប្រទេស​ថៃ បានទទួល​អាហារូបករណ៍​