សម្ភាស លោក ហម ប៊ុន ឆាយ អំពីការ ធ្វើបាតុកម្មទាមទារដោះលែងសកម្មជន

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឹរ៉ុបបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងប៉ារិស ប្រទេសបារាំង ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស និងនយោបាយ បន្ទាប់ពីអ្នក ទាំងនោះ ត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ហ៊ុន សែន ចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ។

លោក ថាច់ ខេមរា ភ្នាក់ងារវិទ្យសំឡេងកម្ពុជាក្រោម បានទៅយកព័ត៌មានដល់កន្លែងធ្វើបាតុកម្ម ហើយបាន សម្ភាស លោម ហម ប៊ុន ឆាយ គណៈកម្មការចាត់តាំងបាតុកម្មដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

Dr.Ham Bunchhay
លោក ហម​ ប៊ុន ឆាយ ។

ខាងក្រោមជារូបថតទិដ្ឋភាពបាតុកម្មនៅទីក្រុងប៉ារិសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យ លោក ហ៊ុន សែន ដោះលែងសកម្មជននយាបាយ និងសិទ្ធិមនុស្ស្ ។ រូបថត ថាច់ ខេមរា

DSC_0396 DSC_0410 DSC_0414 DSC_0423 DSC_0426 DSC_0434 DSC_0443 DSC_0448