លោក កែម ឡី ត្រូវខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ នៅក្នុងម៉ាត់ស្តុបបូកគោ

លោម កែម ឡៃ ។
លោម កែម ឡៃ ។
លោក កែម ឡី ត្រូវខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងម៉ាត់ស្តុបបូកគោ ។ រូបថត៖ស៊ុន ណារិន l VOD
លោក កែម ឡី ត្រូវខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងម៉ាត់ស្តុបបូកគោ ។ រូបថត៖ស៊ុន ណារិន l VOD

លោក កែម ឡី អ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឯករាជ្យ ត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំនួន ៣ គ្រាប់ នៅក្នុង Star Mart  របស់ការ៉ាស់ស៊ាំង Caltex នៅម្ដុំស្តុបបូកគោ នៅម៉ោងប្រហែល ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹកនេះ ។ VOD

Kem Ley 1 Kem Ley 2 Kem Ley 3 Kem Ley 4 Kem Ley 5 Kem Ley 6

រូបថត៖ www.freshnewsasia.com