ការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

ធម្មទេសនាស្ដីអំពី “ការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ១០ រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ មមែ សប្ថស័ក ២៥៥៩ ត្រូូវនឹងថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ហេតុអ្វីព្រះសង្ឃចូលវស្សា ? ការវស្សារបស់ព្រះសង្ឃមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនា? ពេលចូលវស្សាព្រះសង្ឃនិមន្តចេញក្រៅពីវត្តបានដែរឬទេ ?

ព្រះសង្ឃវត្តប្រាសាទគង់ ខេត្តឃ្លាំង, កម្ពុជាក្រោម និមន្តទៅទទួលភត្តនៅផ្ទះពុទ្ធបរិស័ទ ។
ព្រះសង្ឃវត្តប្រាសាទគង់ ខេត្តឃ្លាំង, កម្ពុជាក្រោម និមន្តទៅទទួលភត្តនៅផ្ទះពុទ្ធបរិស័ទ ។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់  សូមលោកអ្នកទស្សនាការបរិយាយ របស់ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) អំពីការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ ដូចតទៅ៖