កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក សឺន សិន ថ អំពីពិធីបុណ្យ ” ទិវាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើម”

ពិធីមហោស្រព"ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក" ដែលរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។
ពិធីមហោស្រព”ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក” ដែលរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ “​ទិវា​ខ្មែរក្រោម​ជនជាតិដើម​” ​នៅ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ​ប្រទេស​កា​ដា​ណា ។ អ្នកនាង ថាច់​ ​សុជាតា នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ជាមួយ​លោក សឺ​ន សិន ថ អំពី​គម្រោង​ ​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​មួយ​នេះ ដូចតទៅ​៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក សឺន សិន ថ អំពីពិធីបុណ្យ ” ទិវាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើម”