សម្ភាសន៍ លោក ត្រឹង ម៉ាន់​រិន្ទ អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរក្រោម សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៩

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែលមាន​មូល​ដា្ន​ន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយចំនួន​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បី​ធ្វើការ​តស៊ូ​មតិ​នៅលើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ផ្តល់​សិទ្ធិសេរីភាព​ពេញលេញ និង សិទ្ធិ​ស្វ័យ​សម្រេច ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែល​កំពុង​រស់​លើ​ទឹកដី​កំណើត​ដែល​កំពុង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​វៀតណាម ។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរក្រោម សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​របស់​លោក យន់ សា​មៀន និង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម លោក ត្រឹង ម៉ាន់​រិន្ទ ដូចតទៅ​៖​