សម្ភាសន៍ លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន អំពី​គម្រោង​ធ្វើបាតុកម្ម​មុខ​ស្ថានទូត​វៀតណាម​

នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣  ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នឹងធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅមុខ​ស្ថាន ទូត​វៀតណាម នៅ​ទីក្រុង​ភ្ន​ពេញ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដោះលែង ព្រះសង្ឃ ២ អង្គ និង ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ៧ រូប​ដទៃទៀត ដែល​ត្រូវបាន​តុលាការ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម ប្រកាស​សាលក្រម ឲ្យ​ជាប់គុក ម្នាក់ៗ ពី ១០ ខែ ទៅ ៦ ឆ្នាំ ពីបទ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល និង​បង្ក​អសន្តិសុខ​ទីសាធារណៈ កាលពី​ថ្ងៃទី ២៥ និង ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅនេះ ។​

លោក សឺន ជុំជួន ប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក សឺន ជុំជួន ប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

​លោក សឺ​ន ថា​យ ធន នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន ប្រធាន បណ្ដាញ​យុវជន​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែលមាន​មូល​រដ្ឋា​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដូចតទៅ​៖ សម្ភាសន៍ លោក សឺ​ន ជុំ​ជួន អំពី​គម្រោង​ធ្វើបាតុកម្ម​មុខ​ស្ថានទូត​វៀតណាម​