ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅវត្តសេរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ប្រារព្ធពិធីដារបង្សុកូលដើម្បីឧទ្ទីសកុសល ថ្វាយព្រះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះកុរុណា ព្រះបាទ សម្ដេច នរោត្ដម សីហនុ កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ។

ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅវត្តសេរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ប្រារព្ធពិធីដារបង្សុកូលដើម្បីឧទ្ទីសកុសល ថ្វាយព្រះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះកុរុណា ព្រះបាទ សម្ដេច នរោត្ដម សីហនុ កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ។