ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​របស់​ព​ល​រដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​ចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​ ​ទាមទារ​ឲ្យ​វៀតណាម​ដោះលែង​ខ្មែរក្រោម​

លោកតា ថាច់ សឺន ណារិទ្ធ នៅក្នុងពិធីបុណ្យរំឭកខួប ៦០ ឆ្នាំ   នៃទិវា ០៤ មិថុនា ដែលបានរៀបចំដោយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅ   ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ។
លោកតា ថាច់ សឺន ណារិទ្ធ នៅក្នុងពិធីបុណ្យរំឭកខួប ៦០ ឆ្នាំ នៃទិវា ០៤ មិថុនា ដែលបានរៀបចំដោយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

បន្ទាប់ពី​តុលាការ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​បានប្រកាស​សាលក្រម ផ្តន្ទាទោស​ព្រះសង្ឃ ២ អង្គ និង ពល រដ្ឋ​ខ្មែរ ៧ រូប ឲ្យ​ជាប់ពន្ធនាគារ​មក បាន​ជម្រុញ​ឲ្យ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​មានការ​ឈឺចាប់​យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ​ពួកគេ​ប្ដេជ្ញាចិត្ត​ថា នឹង​ចេញ​ធ្វើបាតុកម្ម ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដោះលែង​អ្នក ទាំងនោះ​ជាដាច់ខាត ។

​តទៅ​នេះ សូម​អញ្ជើញ​លោកអ្នក ស្ដាប់ លោក លី ឈូ​ន នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ លោកតា ថាច់ សឺ​ន ណា​រិ​ទ្ធ ជុំវិញ​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​របស់គាត់​ក្នុងការ​ចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ក្រោម​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋការ​វៀតណាម​ដោះលែង​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ដូច តទៅ​៖ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​របស់​ព​ល​រដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​ចូលរួម​ធ្វើបាតុកម្ម​ ​ទាមទារ​ឲ្យ​វៀតណាម​ដោះលែង​ខ្មែរក្រោម​