វៀតណាម

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin with Vietnamese Defense Minister Phan Van Giang, left, inspects an honor guard in Hanoi, Vietnam, Thursday, July 29, 2021. Austin is seeking to bolster ties with Vietnam, one of the Southeast Asian nations embroiled in a territorial rift with China, during a two-day visit. (Nguyen Trong Duc/VNA via AP) The Associated Press

​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រទេស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ​ដែល​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​វៀតណាម​ ​គិត​ពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ ​នៅ​ប្រទេស​មួយ​នេះ​

ដោយ គឹម សាវតា ​ខណៈ​ដែល​ប្រទេស​មហាអំណាច​មួយ​ចំនួន​ […]

វៀតណាម​ ឲ្យ​សំណូក​ទៅ​សមាជិកសភា​អឺរ៉ុប​ ដើម្បី​ជា​ថ្នូរ​ នឹង​ការ​គាំទ្រ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជា​មួយ​វរៀ​តណាម

គណៈកម្មាធិការ​សភា​អឺរ៉ុប​ ទទួលបន្ទុក​ពាណិជ្ជកម្ម​អ […]