វិចារណកថា

តើ​ខ្មែរក្រោម​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ភាសា​យួន​ទាំងស្រុង​មែនឬ​?

តើ​ខ្មែរក្រោម​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ភាសា​យួន​ទាំងស្រុង​មែនឬ​?

​ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន​ ​ទោះបី​នៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​រប​ស់​របប​យួន​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មកហើយ​ក្ដី តែ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅតែ​និយាយ​គ្នា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ និង​ប្រើ​អក្សរ​ខ្មែរ​នៅក្នុង​សហគមន៍​របស់ខ្លួន​ជានិច្ច បើទោះបី ភាសា និង​អក្សរ​ជា​ផ្លូវការ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល របស់​រដ្ឋាភិបាល​វៀត​ណា​ម បច្ចុប្បន្ន ជា​ភាសា​យួន​ក្ដី ។ […]