កម្ពុជាក្រោម

យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ ​នៅតែ​បន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​ឯកសារ​ច្បាប់​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ​និង​ឯកសារ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​កម្ពុជាក្រោម​ ​ទោះ​ជា​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ ​ចោទ​ថា​ ​ខុសច្បាប់​ក៏ដោយ​

យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ ​នៅតែ​បន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​ឯកសារ​ច្បាប់​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ​និង​ឯកសារ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​កម្ពុជាក្រោម​ ​ទោះ​ជា​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ ​ចោទ​ថា​ ​ខុសច្បាប់​ក៏ដោយ​

ដោយ លី ឈូន ​យុវ […]

សង្ខេប​ដំណើររឿង ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ ដកហូត​សៀវភៅ​ «សិទ្ធិ​ជនជាតិ​ដើម» ​ពី​យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ យឿ​ង​ ខា​យ​ ​និង​វិធានការ​របស់​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​សិទ្ធិមនុស្សអង្គការ​សហ​ជា​ជាតិ​

សង្ខេប​ដំណើររឿង ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ ដកហូត​សៀវភៅ​ «សិទ្ធិ​ជនជាតិ​ដើម» ​ពី​យុវជន​ខ្មែរក្រោម​ យឿ​ង​ ខា​យ​ ​និង​វិធានការ​របស់​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​សិទ្ធិមនុស្សអង្គការ​សហ​ជា​ជាតិ​

ដោយ យាង សុធារិន […]