កម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីតំណាង អង្គការ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រមាណជិត ៥០ អង្គ និងនាក់ ជួបជុំគ្នាប្រារព្ធខួបលើកទី ១៥ នៃ ទិវា អង្គការសហប្រជាជាតិ អនុម័តសេចក្ដីប្រកាស ស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម (UNDRIP) ។  រូបៈ ជា សុភារិន

​ខ្មែរក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ ​រៀបចំ​ទិវា​សិទ្ធិ​ជនជាតិ​ដើម​ ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ខ្លឹមសារ​នានា​ ​ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីប្រកាស​ ​ទៅកាន់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​

ដោយ ស៊ឺន ចែងចើន […]