ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លក់​ភេសជ្ជៈ​នៅ​ក្បែរ​ស្រះ​ទឹក​ក្នុង​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លក់​ភេសជ្ជៈ​នៅ​ក្បែរ​ស្រះ​ទឹក​ក្នុង​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។