បាតុកម្មទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែង ព្រះសង្ឃ និង ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម

នៅ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​អ៊ឺរ៉ុប បានធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅមុខ​កា​រិ​យាល័យ​សភា​អ៊ឺរ៉ុប នាទី​ក្រុង​ព្រូ​សែ​ល ប្រទេស​បែ​ល​ហ្ស៊ី​ក ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ដាក់​សម្ពាធ ដល់​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម និង​ទាមទារ​ឲ្យ​វៀតណាម​ដោះលែង​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ទើបតែ​ប្រកាស​សាលក្រម​ផ្ដន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់ពន្ធនាគារ​ពី ១០ ខែ​ទៅ ៦ ឆ្នាំ កាលពី​ខែកញ្ញា កន្លងទៅនេះ ។​

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងព្រូសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក ដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលេងព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងព្រូសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក ដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលេងព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។