ក្រុមបាលទាត់ I Love Cambodia Hot News ពាក់​អាវយឺត VOKK

​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​​អាទិ​ត្យ​ម្សិលមិញ (០៩ កម្ភៈ ២០១៤) មាន​ប្រកួត​បាលទាត់​មិត្តភាព​រវាង​ក្រុម​ I Love Cambodia Hot News vs Battambang Real News និង​ក្រុម Khmer Youth Empire vs I Cambodia ។

​នៅក្នុង​ការប្រកួត​បាល​ទាត់​នោះដែរ តំណាង​ឲ្យ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម និង​សារព័ត៌មាន​ព្រៃនគរ បាន​ឧបត្ថម្ភ​អាវយឺត​ចំនួន ១៣ (​អាវយឺត​ដែលមាន​ឡូហ្គោ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​ពីមុខ និង​នៅ​ពីក្រោយ​ខ្នង​ជា​ឡូហ្គោ​នៃ​សារព័ត៌មាន​ព្រៃនគរ​) ដល់​ក្រុម I Love Cambodia Hot News ដើម្បី​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ពួកគេ ឲ្យ​មាន​កម្លាំងចិត្ត​ដណ្តើម​ជ័យជំនះ ពី​ការប្រកួត​បាលទាត់​មិត្តភាព​នេះ​ ៕​
09-02-2014_1 09-02-2014_2 09-02-2014_3 09-02-2014_4 09-02-2014_5 09-02-2014_6 1506958_650361185024229_1870362626_n 1604583_650361368357544_1519327282_n 1621874_650361278357553_552748429_n 1625610_650361381690876_1763063468_n 1654356_650361401690874_749208981_n 1796451_650361318357549_128533263_n 1902853_650361181690896_217609283_n 1920342_650361285024219_1647195814_n