អ្នកស្រី ថាច់ ធី សំណាង គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត នៃ​កងទ័ព​ពិសេស​មៃ​ក៍​ហ្វ​ក្ស​បំរើការ ក្នុង​របប​សាធារណរដ្ឋ​កម្ពុជា​

អ្នកស្រី ថាច់ ធី សំណាង ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​កំណើត​កម្ពុជា​ក្រោម រស់នៅ​ទី​ក្រង​ឡងប៊ិច រដ្ឋ California ជា អ​តី​តៈ​គ្រូ ពេទ្យ នៅក្នុង​កងទ័ព​ពិសេស​មៃ​ក៍​ហ្វ​ក្ស ស្ម័គ្រចិត្ត​ពី​កម្ពុជា​ក្រោម ទៅ​បំពេញការងារ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង សម័យ​សា ធារ​ណ​រដ្ឋ​ខ្មែរ ។ ក្រោយមក អ្នកស្រី​ត្រូវ​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ដែល​បន្តុប​ដោយ​យួន​យៀង​កុង ចាប់​ដាក់គុក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៨៩ នៅ​គុក​ព្រែក​ហូរ ស្រុក​តាខ្មៅ ។​

អ្នកស្រី ថាច់ ធីសំណាង ។ រូបថត សឺង សម្រេច
អ្នកស្រី ថាច់ ធីសំណាង ។ រូបថត សឺង សម្រេច

តើ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​អ្នកស្រី​យ៉ាងណាដែរ កាល​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​, នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ការ​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​ប្រទេស​ដែល​រង ការ​លុកលុយ​ដោយ​ពួក​យួន​យៀកកុង​នោះ ? លោក សឺ​ង សម្រេច នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​កិច្ចសន្ទនា​មួយ​ជាមួយ នឹង  អ្នក ស្រី ថាច់ ធី​សំណាង អំពី​រឿង នេះ ដូចតទៅ​៖

ចម្លងទុក

អ្នកស្រី ថាច់ ធីសំណាង ។ រូបថត លោក សឺង សម្រេច
អ្នកស្រី ថាច់ ធីសំណាង ។ រូបថត លោក សឺង សម្រេច
កងទ័ពខ្មែរក្រោមមកស្រុកខ្មែរ កាលពីឆ្ណាំ ១៩៧០ ។  រូបថត លោក សឺង សម្រេច
កងទ័ពខ្មែរក្រោមមកស្រុកខ្មែរ កាលពីឆ្នាំ ១៩៧០ ។ រូបថត លោក សឺង សម្រេច